จาก “โครงการเลี้ยงไก่ไข่” สู่ BKS BAKERY ซีพีเอฟ พัฒนาทักษะอาชีพน้องๆ ร.ร.คอนเน็กซ์ อีดี

“ขนมเค้กไข่ลาวา” จากความสามารถของน้องๆสถานศึกษาบ้านโคกสูง จังหวัดนครราชสีมา สินค้าจากการเรียนทราบรวมทั้งลงมือปฏิบัติ “

ข่าวเด็ก  บ้านโคกสูง เบเกอรี่” ที่เน้นสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตรวมทั้งความชำนาญอาชีพ ให้เด็กนักเรียนของสถานที่เรียนในโครงงานมูลนิธิสานอนาคตการศึกษาเล่าเรียน โดยได้รับการส่งเสริมงบประมาณในฐานะภาคเอกชนที่ร่วมตั้งมูลนิธิฯ ให้ดำเนินแผนการเลี้ยงไก่ประเภทไข่ เมื่อปี 2562 ต่อยอดสู่แนวทางการทำโครงงาน ซึ่งใช้วัตถุดิบไข่ไก่ที่สถานศึกษาผลิตได้เอง กล่าวได้ว่าทั้งยัง 2 กิจกรรมที่ซีพีเอฟให้การส่งเสริม เป็นการช่วยเหลือการผลิตความยั่งยืนมั่นคงทางของกินในสถานที่เรียน ฝึกหัดความชำนาญชีวิตและก็ความสามารถอาชีพให้ผู้เรียน และก็สร้างระเบียบสำหรับเพื่อการเก็บออมเงินตั้งแต่วัยเด็กสถานที่เรียนบ้านโคกสูง เป็นสถานศึกษาขนาดกึ่งกลาง ปริมาณผู้เรียน 297 คน เด็กนักเรียนจำนวนมากมีฐานะยากแค้น แล้วก็ส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ใช่คนภายในพื้นที่ เป็นการย้ายตามผู้ดูแลที่เข้ามาดำรงชีพ ยกตัวอย่างเช่น ก่อสร้าง รับจ้าง สถานที่เรียนดำเนินแผนการเลี้ยงไก่จำพวกไข่ โดยได้รับการผลักดันและส่งเสริมสิ่งใหม่การเล่าเรียนจากซีพีเอฟ ส่งโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ระบบปิด รวมทั้งการผลักดันและสนับสนุนผู้ชำนาญให้ความรู้ความเข้าใจทางด้านเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่ไข่ การดูแลรักษาสุขภาพสัตว์ การจัดการโรงเรือนตามหลักวิชาการและก็เขตสุขาภิบาล

23

เป็นแหล่งสำหรับในการศึกษาที่นานาประการให้ทางสถานศึกษาแล้วก็ชุมชน เพื่อนำไปสู่การเสริมสร้างความแข็งแรงทางอาชีพในอนาคต

ข่าวเด็ก  ซึ่งปัจจุบันนี้ สถานที่เรียนสามารถดำเนินโครงงานเลี้ยงไก่ประเภทไข่ได้โดยตลอดด้วยเงินทุนหมุนเวียนจากแนวทางการขายผลิตผลไข่ไก่ มีแม่ไก่ที่ลงรอบใหม่ 144 ตัว เก็บผลิตผลไข่ไก่ได้ราว 4-5 แผงต่อวันปัจจุบัน ปี 2565 ซีพีเอฟให้การเกื้อหนุนโครงงาน ของ โรงแรมบ้านโคกสูง เป็นโครงงานต่อยอดเพื่อเพิ่มราคาผลิตผลไข่ไก่ ดัดแปลงเป็นเบเกอรี ตัวอย่างเช่น ขนมเค้กไข่ลาวา ขนมเค้กช็อกโกแลต ขนมเค้กส้ม ซอฟต์คุกกี้ เป็นการถ่ายทอดความสามารถการดำรงชีพให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาเล่าเรียนปีที่ 4-6 แล้วก็จะใส่แผนการเลี้ยงไก่ประเภทไข่ ในชั่วโมงการศึกษาการสอนของเด็กนักเรียนด้วย ยังเป็นโครงงานที่สร้างเสริมรายได้ระหว่างเรียนและก็แบ่งเบาภาระของครอบครัว โดยสถานที่รวมตัว มีการแบ่งผลิตผลไข่ไก่ ปริมาณ 15 ฟอง มาใช้เพื่อทำเบเกอรีจัดจำหน่ายทุกเมื่อเชื่อวันวันอังคาร เป็นต้นว่า ขนมเค้กไข่ลาวา ขนมเค้กช็อกโกแลต ขนมเค้กส้ม ซอฟต์คุกกี้ ฯลฯ มีทั้งยังทางขายผ่านร้านค้าสหกรณ์สถานศึกษา ผู้เรียน ผู้ดูแล ตลาดนัดในชุมชน หนทางแนวทางการขายฝากร้านแล้วก็ขายออนไลน์ ตัวอย่างเช่น ร้านในชุมชน ร้านขายของตลาดสด ร้านขายของตลาดนัด เพจเฟซบุ๊กของสถานศึกษา

แนะนำข่าวเด็ก อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กเลย :  เรียนเก่ง จบไว ใช่การพัฒนาอัจฉริยภาพของเด็กที่ถูกวิธีหรือไม่

วันเด็ก สุดปัง 3 พันคน แห่เที่ยว Space Inspirium เรียนรู้เรื่องอวกาศ

วันเด็ก สุดปัง 3 พันคน แห่เที่ยว Space Inspirium เรียนรู้เรื่องอวกาศ

เด็ก วันเด็ก ปี 66 สุดปัง GISTDA จัดงาน ท่องอวกาศที่ Space Inspirium อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผู้ปกครองพาลูกหลานเที่ยว ทะลุกว่า 3,000 คน โซน GRAVITY เพิ่งเปิดใหม่ในวันนี้สุดฮิต วันที่ 14 มกราคม 2565 นางสาวปราณปริยา วงค์ษา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเครือข่ายองค์ความรู้ของ GISTDA กล่าวว่า บรรยากาศการจัดงานวันเด็ก ท่องอวกาศที่ Space Inspirium อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีของ GISTDA ผู้ปกครองพาลูกหลานเที่ยว ทะลุกว่า 3,000 คน “ภูมิใจมากที่กิจกรรมต่างๆ ที่ GISTDA นำมามอบให้กับเด็กๆ ในวันเด็กแห่งขาติปีนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ปกครองและน้องๆหนูๆ ซึ่งทำให้เรามองเห็นถึงความสนใจและศักยภาพของเด็กไทยที่มีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย กล้าคิด กล้าแสดงออก ข่าวเด็ก และพยายามเข้าถึงในทุกๆ กิจกรรมด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศที่ไม่ได้จำกัดแค่กลุ่มคนในเขตกรุงเทพฯ เท่านั้น แต่ยังรวมถึงส่วนภูมิภาคอีกด้วย ซึ่งสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศของประเทศ” ทั้งนี้ ภายในงาน ทางผู้ปกครองและลูกหลานปฏิบัติมาตรการโควิด-19 สวมแมส เพื่อป้องการแพร่ระบาด

แนะนำข่าวเด็ก อ่านเพิ่มเติมคลิกเลย : กิจกรรมวันเด็ก 66 เชียงใหม่จัดเต็ม ดูดาว ส่องสัตว์ป่า เที่ยวกองบิน 41

“บูลลี่ในโรงเรียน” ปัญหาใหญ่ที่ไม่ใช่แค่ “เรื่องของเด็ก ๆ”

การบูลลี่ (Bully) หรือ “การกลั่นแกล้ง” หมายถึงการกระทำต่อบุคคลที่อ่อนแอกว่า ให้ได้รับอันตรายทางร่างกายหรือรู้สึกเจ็บปวดทางจิตใจ ด้วยการกระทำซ้ำ ๆ อย่างตั้งใจ

ข่าวเด็ก ในปี 2563 เด็กไทยมีพฤติกรรมการกลั่นแกล้งหรือบูลลี่กัน เป็นอันดับที่ 2 ของโลก รองจากประเทศญี่ปุ่น หรือเด็กไทยโดนบูลลี่ปีละประมาณ 600,000 คน ซึ่งคิดเป็น 40% ของนักเรียนทั้งหมดนักเรียนไทยที่รายงานว่าถูกบูลลี่อย่างน้อย 2 – 3 ครั้งต่อเดือน จะมีคะแนนการอ่านน้อยกว่าถึง 33 คะแนน แสดงให้เห็นว่าการกลั่นแกล้งส่งผลทางลบต่อการประเมินด้านการอ่านของนักเรียน รวมไปถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ต่ำลง
สิ่งสำคัญในการแก้ปัญหาบูลลี่ในโรงเรียน คือโรงเรียนต้องปรับปรุงความเข้าใจเรื่องการบูลลี่ เช่นเดียวกับเปิดพื้นที่ในการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือ โดยคุณครูที่มีความเข้าใจและไม่ตีตราเด็กแม้จะมีความพยายามที่จะหาทางออกให้กับปัญหาเรื่อง “การบูลลี่ในโรงเรียน” แต่ปัญหานี้ก็ยังเป็น “ปัญหาเรื้อรัง” ของสังคมไทยที่ไม่สามารถหาทางรับมือหรือแก้ไขได้อย่างเป็นรูปธรรม

บูลลี่ในโรงเรียน 13

เมื่อจำนวนผู้ถูกกระทำมีเพิ่มขึ้นและทวีความรุนแรงมากขึ้น คล้ายกับว่าปัญหาการบูลลี่ในโรงเรียนไม่เคยถูกมองว่าเป็นเรื่องผิดปกติ

ข่าวเด็ก และเป็น “เรื่องของเด็ก” ที่ผู้ใหญ่ไม่ควรเข้าไปจัดการ ทว่า การบูลลี่ในโรงเรียนส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างร้ายแรงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ด้วยเหตุนี้ Sanook จึงรวบรวมสถิติน่าสนใจเรื่องการบูลลี่ในโรงเรียนของประเทศไทย เพื่อให้ทุกคนได้ร่วมกันหาทางแก้ไข นำไปสู่การสร้างโรงเรียนที่ปราศจากการกลั่นแกล้ง และสังคมที่เคารพความเป็นมนุษย์ของทุกคนอย่างเท่าเทียมผปค.ช้ำ ม.2 ถูกมาเฟียห้องรังแก บอกถ้า รร.ไม่ลงโทษ จะโพสต์คลิปเสียงให้สังคมตัดสินเปิดใจเฟรชชี่ ม.ดังภาคอีสาน ถูกเพจโพสต์รูป-แคปชั่นบูลลี่รูปร่างค่ายลูกเสือสุดเถื่อน เด็กถูกโรงเรียนอื่นรุม 20 ต่อ 7 อาวุธครบมือ ครู-ผอ.ปล่อยเรื่องเงียบ“บูลลี่” คืออะไรการบูลลี่ (Bully) หรือ “การกลั่นแกล้ง” หมายถึงการกระทำต่อบุคคลที่อ่อนแอกว่า ให้ได้รับอันตรายทางร่างกายหรือรู้สึกเจ็บปวดทางจิตใจ ด้วยการกระทำซ้ำ ๆ อย่างตั้งใจ ซึ่งอาจเป็นการระราน ให้ร้าย ด่าว่า หรือข่มเหง การกระทำเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลาและทุกสถานที่ ซึ่งสาเหตุของการบูลลี่เกิดได้จากหลายปัจจัย ทั้งเรื่องความขัดแย้งระหว่างบุคคล ความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสานา สีผิว เพศ สถานะทางสังคม หรือภาวะทางจิตใจ ทั้งนี้ การบูลลี่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ถูกกระทำและผู้กระทำอย่างรุนแรง ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

แนะนำข่าวเด็ก อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กเลย : เปิด 3 ข้อหา ออกหมายจับ “ครูแม็ก” อนาจารเด็กพัทลุง ตำรวจเรียกสอบ ผอ.ด้วย

เด็กอนุบาลล้มในห้องเรียน กลับบ้านมาเสียชีวิต รร.จ่าย 2 หมื่น กล้องบังเอิญเสียหมด

ทนายดัง โพสต์เด็กอนุบาล 2 ล้มในห้องเรียน กลับมาเสียชีวิต โรงเรียนให้ค่าทำศพ 2 หมื่น และกล้องในห้องบังเอิญเสียหมด

เด็กอนุบาล 13

ข่าวเด็ก  เปิดข้อมูลผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก โดยโพสต์ข้อความอ้างว่า “มีผู้ปกครองน้องอนุบาล 2 โรงเรียนเอกชนราคาแพงเล่าให้ฟังว่าลูกล้มในห้องเรียนกลับมาบ้านเสียชีวิตแบบงงๆ กล้องในห้องก็มีแต่บังเอิญเสียวันนั้น ไปถามโรงเรียนๆให้ค่าทำศพมา 20,000” ซึ่งหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไป ได้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก เช่น ความคิดเห็นส่วนตัวเป็นไปไม่ได้ค่ะแค่เด็กล้มแล้วกลับบ้านเสียชีวิตต้องมีอะไรมากกว่านั้น แค่ไม่สามารถพูดได้เพราะว่าไม่มีหลักฐาน , อยากส่งเสียงและผลักดันมากๆ ให้ห้องอนุบาลทุกห้อง และบริเวณโรงเรียนมีกล้อง และจำเป็นมากต้องมีไลน์กลุ่ม

แนะนำข่าวเด็ก อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กเลย : เมื่อ “รูปเด็ก” กลายเป็นคอนเทนต์ออนไลน์ ภัยร้ายของเด็กยุคใหม่

สาว 17 ตั้งครรภ์ 6 เดือน นึกว่าปวดท้องอึ รีบวิ่งเข้าห้องน้ำ ลูกหลุดลงชักโครกดับ

สาววัย 17 ตั้งครรภ์ 6 เดือน ปวดท้องเข้าห้องน้ำ ลูกหลุดลงชักโครกดับ ร้องไห้จนเผลอหลับ ก่อนโทรแจ้งเจ้าหน้าที่มาช่วย

ข่าวเด็ก ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ตำรวจ สภ.เมือง จ.สมุทรปราการ ได้รับแจ้งมีหญิงคลอดลูกภายในห้องน้ำของห้องพักแห่งหนึ่ง ภายในซอยวัดไตรสามัคคี ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการที่เกิดเหตุเป็นห้องพักรายเดือน ภายในห้องพักห้องหนึ่ง พบนางสาวนุช (นามสมมุติ) อายุ 17 ปี สภาพอิดโรย จากการเสียเลือดมาก นั่งอยู่บนเตียงนอน บนโต๊ะเครื่องแป้งมีสมุดฝากครรภ์วางอยู่ บริเวณพื้นห้องพบคราบเลือดหยดเป็นทางไปถึงห้องน้ำ ภายในห้องน้ำในโถส้วม พบศพทารก อายุในครรภ์ประมาณ 6 เดือน เสียชีวิตอยู่

สาว 17 ตั้งครรภ์ 3

เจ้าหน้าที่กู้ชีพจึงประสานผู้เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบ

ข่าวเด็ก พร้อมให้การปฐมพยาบาลหญิงคนดังกล่าวก่อนนำส่งโรงพยาบาลสมุทรปราการ เนื่องจากมีอาการตกเลือดจากการสอบถาม นางสาวนุช เล่าว่า ตนเองพักอยู่ในห้องดังกล่าวคนเดียว โดยที่ก่อนหน้านี้ตนเองได้ปวดท้องอยู่ประมาณ 2-3 วัน ตนเองไม่ได้เอะใจด้วยเพราะก่อนหน้านี้ก็มีปวดท้องเจ็บท้องบางเวลาน้องดิ้น ตนเองก็เลยไม่ได้สนใจแต่เมื่อตอนตี 4 ที่ผ่านมาตนเองเหมือนปวดอุจจาระก็เลยรีบวิ่งไปเข้าห้องน้ำ ก่อนที่เด็กหลุดออกมา ตนเองเสียใจมากร้องไห้อยู่สักพัก ก่อนที่จะเผลอหลับไปก่อนที่จะตื่นขึ้นมา แล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือเบื้องต้น ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้เข้าตรวจสอบในจุดเกิดเหตุ พร้อมเก็บหลักฐาน และถ่ายรูปภายในจุดเกิดเหตุ พร้อมประสานทางผู้ปกครองมาสอบปากคำเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวส่วนหญิงเยาวชน ดังกล่าวต้องรอให้รักษาตัวเสร็จ และออกจากโรงพยาบาล จะเชิญตัวมาสอบปากคำต่อหน้าสหวิชาชีพ ส่วนร่างทารกทางเจ้าหน้าที่มอบให้มูลนิธินำส่งชันสูตรที่สถาบันนิติเวช เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

แนะนำข่าวเด็ก อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กเลยระทึกฝ่าราตรีหาอาเหว่เด็กพิเศษล่องหน เจอร่องน้ำแค่ตาตุ่มไม่มีทางจมแต่คงหนาวมาก