วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย จัดมหกรรมสัตว์เลี้ยง “เพ็ท แฟร์ เอเชีย” ครั้งที่ 24 และอีกหลายงานที่เซินเจิ้น ประเทศจีน

หลังจากการประชุมสมัช...