เมื่อคนรุ่นใหม่ได้ลุกขึ้นมาสร้างไอเดียพื้นที่สาธารณะ

ออกแบบ30091

เมื่อคนรุ่นใหม่ได้ลุกขึ้นมาสร้างไอเดียพื้นที่สาธารณะ

ออกแบบ30091

ออกแบบ ฟัง ‘เสียง’ ของคนรุ่นใหม่ ที่จะกลายมาเป็นผู้กำหนด ‘เมือง’ ที่พวกเขาอาศัยอยู่ จะเป็นอย่างไร เมื่อคนรุ่นใหม่ลุกขึ้นมาสร้างไอเดียพื้นที่สาธารณะ ผ่านโครงการออกแบบ ‘UNIQUELY THAI’

ปัจจุบันพื้นที่สาธารณะเป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงอย่างมาก เนื่องจากเมื่อเมืองพัฒนาขึ้น พื้นที่จำนวนมากก็ถูกนำไปพัฒนาเป็นอาคารพาณิชย์สูงใหญ่เพื่อผลักดันเศรษฐกิจ ออกแบบ และในมุมหนึ่งมันได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความเหลื่อมล้ำ พื้นที่สาธารณะจึงเป็นสิ่งที่ผู้คนโหยหา และเป็นเสมือนรากฐานที่สำคัญของโครงสร้างพื้นฐานของเมือง เพราะนอกจากจะเปิดโอกาสให้ผู้คนทุกเพศ ทุกวัย ทุกฐานะ ทุกรสนิยม สามารถเข้าถึงได้และใช้งานอย่างหลากหลายแล้ว ออกแบบ มันยังเป็นภาพสะท้อนของสิ่งที่เมืองให้ความสำคัญควบคู่ไปความเจริญทางวัตถุ นั่นคือ คุณภาพชีวิตที่เท่าเทียมของประชาชนทุกคน

น่าสนใจว่า แล้วพื้นที่สาธารณะในบริบทแบบไทยๆ สำหรับมุมมองของเหล่าสถาปนิกรุ่นใหม่ ซึ่งจะกลายเป็นผู้ออกแบบเมืองในอนาคตที่พวกเขาและคนอื่นๆ ออกแบบ ต้องอยู่ร่วมกัน เป็นอย่างไร มีหน้าตาแบบไหน และตอบโจทย์วิถีชีวิตคนไทยอย่างไรบ้าง