เยี่ยมห้องเรียน 8

สพฐ.เยี่ยมห้องเรียนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ศูนย์ไอทีเพื่อเด็กเจ็บไข้ในโรงหมอฯ ชั้น 12 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรุงเทพมหานคร – ดร.เกศาทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการเรียนรู้พื้นฐาน เลิศศูนย์ไอทีเพื่อเด็กป่วยไข้ในโรงหมอฯในตึกสถาบัน ชั้น 12 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ข่าวการศึกษา โดยมี ผู้อำนวยการภัทริยาวรรณ ประเภทน้อย ผู้อำนวยการสศศาสตราจารย์ ผู้อำนวยการยกศักดา ศรีเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาเล่าเรียนพิเศษ ศูนย์กลาง คณะผู้บริหารและก็อาจารย์ผู้จะรับผิดชอบงานศูนย์การเล่าเรียนสำหรับเด็กในโรงหมอและก็ภาควิชา ร่วมลงพื้นที่ยอดเยี่ยมห้องเรียนของศูนย์ไอทีเพื่อเด็กเจ็บป่วยในโรงหมอ ตามความคิด สมเด็จพระน้องธิราชเจ้า กรมพระยาพระเทวดารัตนราชบุตรสาว ฯ ประเทศไทยบรมราชธิดาโอกาสนี้ พญ.ดวงตา ณีศะความสนุกสนาน รองผู้อำนวยการทางด้านการแพทย์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวต้อนรับแล้ว รองศาสตราจารย์พญ.อดิศร์บุตรสาว รุ่งเรือง ประธานศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กในโรงหมอ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ได้พรีเซนเทชั่นประวัติความเป็นมาและก็ผลที่เกิดจากการดำเนินงานในรูปภาพรวมทั้งประเทศของแผนการศูนย์ไอทีเพื่อเด็กป่วยไข้ในโรงหมอตามความคิด สมเด็จพระน้องธิราชเจ้า กรมพระยาพระเทวดารัตนราชบุตรสาว ฯ ไทยบรมราชเด็กหญิง แล้วก็นางสาวสรัณยา ขำก้าวหน้า อาจารย์ประจำศูนย์การศึกษาฯ รายงานผลที่เกิดจากการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาฯ ภายใต้การดูแลดูแล ศูนย์การเล่าเรียนพิเศษ ศูนย์กลางการให้บริการเด็กที่รับบริการข้างในศูนย์เทคโนโลยีฯ เป็นการจัดการด้วยกันระหว่าง 4 หน่วยโดยมีการแบ่งกลุ่มการศึกษาเล่าเรียนการสอนเป็น 2 แบบ เช่น การจัดการเรียนการสอนแบบในหอพักคนไข้ (ข้างเตียง) และก็การจัดการเรียนการสอนในห้องศูนย์การศึกษาเล่าเรียนฯดังนี้ ศูนย์การศึกษาเล่าเรียนสำหรับเด็กในโรงหมอ ที่อยู่สำหรับในการดูแลของศูนย์การเรียนรู้พิเศษศูนย์กลาง (จังหวัดกรุงเทพ) ปริมาณ 8 ศูนย์การศึกษาเล่าเรียนแล้วต่อจากนั้น ได้แลกความคิดเห็นกับกลุ่มพยาบาล เลิศ เสวนา ซักไซ้ ให้กำลังใจคนไข้เด็กบ้านพักรักษาตัวอยู่ในหอพักผู้เจ็บป่วยศัลยกรรมเด็กโต (ส7B) พร้อมด้วยผู้ดูแลในตึกสถาบันฯ รวมทั้งเยี่ยมชมห้องศูนย์การเล่าเรียนฯ ที่เป็นสถานที่ดำเนินงานจริงแล้วก็มองการจัดการเรียนการสอนของคุณครู

เยี่ยมห้องเรียน 8

“ชื่นชอบความร่วมแรงร่วมมือกันระหว่างโครงข่ายในพื้นที่สำหรับการจัดแจงเรียนรู้ รวมทั้งให้บริการด้านการแพทย์ที่แข็งแกร่ง แล้วก็ผลสัมฤทธิ์ที่แจ่มชัดเป็นความเจริญของเด็กทั้งยังด้านที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและก็การเรียนรู้ การผลิตบรรยากาศที่บรรเทา

ข่าวการศึกษา ซึ่งเป็นการเตรียมพร้อมให้กับนักเรียนที่มีความต้องการต้องพิเศษในศูนย์การศึกษาเล่าเรียนฯ ก่อนจะไปสู่การศึกษาการสอน ดังนี้ สศศาสตราจารย์ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวโยง ได้สร้างจังหวะด้านการศึกษาพร้อมด้วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้กับนักศึกษาที่มารับบริการ และก็พักรักษาตัวอยู่ในโรงหมออย่างเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรม มีการนำสื่อการเรียน และก็อุปกรณ์สำหรับอำนวยความสะดวกมาใช้เพื่อสำหรับการจัดแจงเรียนการสอนให้เด็กในขณะที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงหมอ มีความมากมายหลากหลายอีกทั้งในลักษณะของสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อดิจิทัล และก็คอมพิวเตอร์ ช่วยทำให้นักศึกษาได้สามารถรู้เรื่องเนื้อได้อย่างขึ้นและก็ศึกษาได้อย่างมีสุข”ในส่วนของ สพฐ. ได้เสนอว่า อยากที่จะให้วางระบบสำหรับในการทำงานด้วยกันระหว่างสำนักเขตพื้นที่การเรียน สำนักบริหารการเรียนพิเศษ ศูนย์การเล่าเรียนพิเศษ แล้วก็โรงหมอในพื้นที่ เพื่อบริการด้านการศึกษากับนักศึกษาที่มารับบริการในศูนย์การเล่าเรียนฯ แล้วก็ให้สามารถกลับเข้าระบบการศึกษาเล่าเรียนได้ขั้นต่ำ ปริมาณร้อยละ 90 แล้วก็ควรจะมีการพัฒนาพนักงาน เกี่ยวกับองค์วิชาความรู้ที่เอื้อต่อการกระทำหน้าที่ในศูนย์การเล่าเรียนฯ และแต่ละศูนย์ฯ ควรจะทำกระบวนการดำเนินการของศูนย์ฯ ที่ประสบผลสำเร็จ รวมทั้งสามารถเป็นตัวอย่างให้ศูนย์ฯ อื่น นำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรม โดย สศศาสตราจารย์ พร้อมผสานความร่วมแรงร่วมใจกับมหาวิทยาลัย (หลักสูตรวิชาชีพคุณครู) สำหรับเพื่อการจัดหลักสูตรสำหรับอาจารย์ในสังกัด สศศาสตราจารย์ โดยเล็กน้อยเป็นการเรียนแนวความคิดในมหาวิทยาลัย แล้วก็นิดหน่อยเป็นการฝึกฝนประสบการณ์จากสถานที่จริง

แนะนำข่าวการศึกษา อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กเลย :  นโยบายนายกรัฐมนตรีเร่งพัฒนาการสอนประวัติศาสตร์ระดับชาติ-ท้องถิ่นให้ทันสมัย

ร้านอาหาร 3 Previous post ร้านอาหาร-ฟาสต์ฟู้ด-เครื่องดื่มระอุ! ผู้ท้าชิงใหม่-เก่า รับกำลังซื้อฟื้น
เว็บพนันบอลถูกกฏหมาย2023 Next post เว็บไซต์เดิมพันออนไลน์เสนอ เว็บพนันบอลถูกกฏหมาย2023 ตัวเลือกมากมาย