จาก “โครงการเลี้ยงไก่ไข่” สู่ BKS BAKERY ซีพีเอฟ พัฒนาทักษะอาชีพน้องๆ ร.ร.คอนเน็กซ์ อีดี

23

“ขนมเค้กไข่ลาวา” จากความสามารถของน้องๆสถานศึกษาบ้านโคกสูง จังหวัดนครราชสีมา สินค้าจากการเรียนทราบรวมทั้งลงมือปฏิบัติ “

ข่าวเด็ก  บ้านโคกสูง เบเกอรี่” ที่เน้นสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตรวมทั้งความชำนาญอาชีพ ให้เด็กนักเรียนของสถานที่เรียนในโครงงานมูลนิธิสานอนาคตการศึกษาเล่าเรียน โดยได้รับการส่งเสริมงบประมาณในฐานะภาคเอกชนที่ร่วมตั้งมูลนิธิฯ ให้ดำเนินแผนการเลี้ยงไก่ประเภทไข่ เมื่อปี 2562 ต่อยอดสู่แนวทางการทำโครงงาน ซึ่งใช้วัตถุดิบไข่ไก่ที่สถานศึกษาผลิตได้เอง กล่าวได้ว่าทั้งยัง 2 กิจกรรมที่ซีพีเอฟให้การส่งเสริม เป็นการช่วยเหลือการผลิตความยั่งยืนมั่นคงทางของกินในสถานที่เรียน ฝึกหัดความชำนาญชีวิตและก็ความสามารถอาชีพให้ผู้เรียน และก็สร้างระเบียบสำหรับเพื่อการเก็บออมเงินตั้งแต่วัยเด็กสถานที่เรียนบ้านโคกสูง เป็นสถานศึกษาขนาดกึ่งกลาง ปริมาณผู้เรียน 297 คน เด็กนักเรียนจำนวนมากมีฐานะยากแค้น แล้วก็ส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ใช่คนภายในพื้นที่ เป็นการย้ายตามผู้ดูแลที่เข้ามาดำรงชีพ ยกตัวอย่างเช่น ก่อสร้าง รับจ้าง สถานที่เรียนดำเนินแผนการเลี้ยงไก่จำพวกไข่ โดยได้รับการผลักดันและส่งเสริมสิ่งใหม่การเล่าเรียนจากซีพีเอฟ ส่งโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ระบบปิด รวมทั้งการผลักดันและสนับสนุนผู้ชำนาญให้ความรู้ความเข้าใจทางด้านเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่ไข่ การดูแลรักษาสุขภาพสัตว์ การจัดการโรงเรือนตามหลักวิชาการและก็เขตสุขาภิบาล

23

เป็นแหล่งสำหรับในการศึกษาที่นานาประการให้ทางสถานศึกษาแล้วก็ชุมชน เพื่อนำไปสู่การเสริมสร้างความแข็งแรงทางอาชีพในอนาคต

ข่าวเด็ก  ซึ่งปัจจุบันนี้ สถานที่เรียนสามารถดำเนินโครงงานเลี้ยงไก่ประเภทไข่ได้โดยตลอดด้วยเงินทุนหมุนเวียนจากแนวทางการขายผลิตผลไข่ไก่ มีแม่ไก่ที่ลงรอบใหม่ 144 ตัว เก็บผลิตผลไข่ไก่ได้ราว 4-5 แผงต่อวันปัจจุบัน ปี 2565 ซีพีเอฟให้การเกื้อหนุนโครงงาน ของ โรงแรมบ้านโคกสูง เป็นโครงงานต่อยอดเพื่อเพิ่มราคาผลิตผลไข่ไก่ ดัดแปลงเป็นเบเกอรี ตัวอย่างเช่น ขนมเค้กไข่ลาวา ขนมเค้กช็อกโกแลต ขนมเค้กส้ม ซอฟต์คุกกี้ เป็นการถ่ายทอดความสามารถการดำรงชีพให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาเล่าเรียนปีที่ 4-6 แล้วก็จะใส่แผนการเลี้ยงไก่ประเภทไข่ ในชั่วโมงการศึกษาการสอนของเด็กนักเรียนด้วย ยังเป็นโครงงานที่สร้างเสริมรายได้ระหว่างเรียนและก็แบ่งเบาภาระของครอบครัว โดยสถานที่รวมตัว มีการแบ่งผลิตผลไข่ไก่ ปริมาณ 15 ฟอง มาใช้เพื่อทำเบเกอรีจัดจำหน่ายทุกเมื่อเชื่อวันวันอังคาร เป็นต้นว่า ขนมเค้กไข่ลาวา ขนมเค้กช็อกโกแลต ขนมเค้กส้ม ซอฟต์คุกกี้ ฯลฯ มีทั้งยังทางขายผ่านร้านค้าสหกรณ์สถานศึกษา ผู้เรียน ผู้ดูแล ตลาดนัดในชุมชน หนทางแนวทางการขายฝากร้านแล้วก็ขายออนไลน์ ตัวอย่างเช่น ร้านในชุมชน ร้านขายของตลาดสด ร้านขายของตลาดนัด เพจเฟซบุ๊กของสถานศึกษา

แนะนำข่าวเด็ก อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กเลย :  เรียนเก่ง จบไว ใช่การพัฒนาอัจฉริยภาพของเด็กที่ถูกวิธีหรือไม่